Mua bán bitcoin hoặc tiền ảo ở Việt Nam có vi phạm pháp luật hay không?

Mua bán bitcoin hoặc tiền ảo ở Việt Nam có vi phạm pháp luật hay không?
📍📍Câu hỏi:
Xin hỏi LuatVietnam: Có một người bạn rủ tôi bỏ vốn để đầu tư Bitcoin và nói đây là kênh đầu tư mang nhiều lợi nhuận. Cho tôi hỏi Bitcoin có được giao dịch tại Việt Nam không? Và nếu tôi tham gia mua bán thì có bị xử phạt gì không? Xin cảm ơn!
📍📍Trả lời:
Bitcoin có được giao dịch tại Việt Nam không?
Khoản 6, khoản 7 Điều 1, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt như sau:
“6. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại Khoản 6 Điều này”
Như vậy, theo quy định trên thì trong các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó không có loại phương tiện tương tự là Bitcoin. Do đó, việc giao dịch đồng Bitcoin tại Việt Nam là không hợp pháp.
——————————————-
📍📍Giao dịch bằng đồng Bitcoin bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ điểm d, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 về vi phạm quy định về hoạt động thanh toán.
“6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Đồng thời, tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng như sau:
“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:“h) Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả;”
Căn cứ quy định trên, nếu bạn tham gia mua bán đồng Bitcoin thì đây là hành vi trái pháp luật, tùy từng mức độ có thể bạn sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được.
Nguồn LuatVietnam